Innkalling til kretsting – terminliste 2018/2019

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets terminlistemøte for 2018/2019.

Tid: søndag 5. november 2017 klokken 1200.
Sted: Elverum speiderhus, Helge Væringsaasensveg 43, 2408 Elverum.

Vi antar at kretstinget avsluttes ca klokken 1500.

Saksliste er terminliste for Hedmark krets for 2018/2019.
Forslag_Terminliste_2018-2019

Det forventes at alle grupper ser gjennom forslaget til terminliste, og tenker gjennom hvilke arrangementer de kan tenke seg å være arrangør av.

Det vil bli servert kaffe/kake/te til selve møtet og en enkel lunsj i starten av kretstinget.
Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding.

Påmelding gruppevis med navn til kretsleder Roy Arild Rugsveen, på epost kretsleder@hedmarkkrets.no innen 28. oktober 2017.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014:
«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

Med vennlig speiderhilsen
Roy Arild
Kretsleder
Hedmark krets av Norges Speiderforbund

Se hele innkallingen her:
Innkalling_kretsting_terminliste_051117