Fredslyset 2016

fredslysetTirsdag 22. november 2016 klokken 1800 så inviterer St. Georgsgildene til fredslysarrangement i Hamar domen.

Arrangementet varer ca 40 minutter og etter dette så er alle velkommen til Hamar speidersenter for en prat og enkel bevertning.

Hva er fredslyset?

Fredslyset er en flamme som spres til stearinlys, fjøslykter, lamper eller lignende som et symbol på fred mellom enkeltmennesker, folkegrupper og nasjoner.

Flammen hadde brent i fred i over tusen år i grotten i Betlehem der man tror at Jesus ble født. Så en dag i 1985 kom noen tv-journalister fra Østerrike som hentet flammen for å spre den i forbindelse med et nødhjelpsprosjekt.

Speiderne fant at flammen kunne brukes som et symbol på fred, og hvert år siden har flammen blitt spredt rundt i Europa og etter hvert til andre verdensdeler.

Men hvordan kan Fredslyset bety noe for freden i verden, det er jo så veldig mye krig?

Fredslyset i seg selv kan ikke stanse kriger i Irak, Syria, Sør-Sudan… ja det er jo krig så mange steder i verden i dag. Bare mennesker kan stanse kriger og stifte fred! Men mennesker trenger inspirasjon og motivasjon. Fredslyset spres og brenner rundt om i mange land — den samme flammen alle steder. Det er som om den binder oss sammen på tvers av grensene.

https://fredslyset.no/