Innkalling til kretsting-terminliste 2017-2018

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets terminlistemøte for 2017/2018.

Tid: søndag 30. oktober 2016 klokken 1200
Sted: Betel, Landsveien 11, Østby.

Vi antar at årsmøtet avsluttes ca klokken 1500.

Saksliste er terminliste for Hedmark krets for 2017/2018.

Det forventes at alle grupper ser gjennom forslaget til terminliste, og tenker gjennom hvilke arrangementer de kan tenke seg å være arrangør av.
Det vil bli servert kaffe/kake/te til selve møtet og en enkel lunsj i starten av kretstinget, dette besørges av Østby speidergruppe som er teknisk arrangør.

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding.

Påmelding gruppevis med navn til kretsleder Roy Arild Rugsveen, på epost kretsleder@hedmarkkrets.no innen 23. oktober 2016.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014:
«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

Med vennlig speiderhilsen
Roy Arild
Kretsleder
Hedmark krets av Norges Speiderforbund

Innkalling_kretsting_terminliste_30.10.16
forslag_terminliste_2017-2018_pr_031016