Invitasjon til peffkurs 2

peffkurs2Mjøsklubben inviterer til peffkurs 2
10.-12. april 2015 på Hammeren leirsted i Løten.

Peffkurs 2 er en videreføring av peffkurs 1 og skal gjøre deltakerne i stand til å gjennomføre turer og friluftsliv for patruljen på en trygg og sikker måte. Deltakerne får kunnskaper og praktiske ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus. Peffkurset skal også være et sosialt samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner.

Kurset er beregnet for de som er, eller snart blir, peff eller ass, og som har gjennomført peffkurs 1. Vi har satt en aldersgrense på kurset: du må gå i 7. klasse eller mer for å delta.

Rammeprogram:
Fredag: Frammøte fra klokka 1900, enkel servering. Siste frammøtetidspunkt klokka  2100, da begynner leirbålet med leirbålsprat
Lørdag: Frokost, Kursøkter og tur, Middag, Leirbål, Overnatting ute
Søndag: Frokost, Kurs/tur, Lunsj, Avslutning ca kl 1400

Pris: Kr 400,- inkl. mat – regning sendes gruppa etter kurset.

Gruppene melder på deltakere via NSFs medlemssystem min.speiding.no,
denne åpner i uke 13, og stenger rett etter påske.

Spørsmål kan rettes til kurskoordinator Bjørn Roger Jensen på e-post; bjrogjen@online.no eller tlf 976 54 705.

Speiderhilsen fra kursstaben:
Bjørn Roger Jensen(Kursleder),
Roy Arild Rugsveen, Einar Nordengen, Arnfinn Roel, Thorbjørg Nordengen, Gunhild Grønvold

Her er hele invitasjonen: Peffkurs 2 Invitasjon til deltakere Hammeren 2015
(Det kan skje endringer i invitasjonen. Endringer distribueres til alle påmeldte på e-post.)