Bilder fra temahelg 8.-9. mars 2014

På årets temahelg valgte vi og fokusere på klima og verdens ressurser.
Det ble deltakerrekord med 156, fordelt på 102 speidere, 22 rovere, 26 ledere og 6 foreldre.

IMG_0099

Klimadelen på lørdag startet med innledningsforedrag av Thomas Cottis som snakket om klimaforandringer.

I løpet av dagen var vi innom emnene: Menneskenes og naturens tilgang på rent vann og ren luft, ekstremvær, avfallshåndtering, miljøvennlige valg, bli en grønnere speider og la andre vite.  Dagen ble avsluttet med leirbål.

Søndag konsentrerte vi oss om ressurser og ressursfordeling.  Vi hadde fått Stein Bie fra Naturvernforbundet til å innlede.
Helga ble avsluttet med et gjenbruksverksted.  Roverne hadde eget opplegg, men med de samme temaene som speiderne.  Det ble en flott helg med fornøyde deltakere.

Hilsen Hilde og Erland