Invitasjon til peff-kurs 1 i Mjøsklubben 21.-23. mars 2014

Peff-kurs 1 er en innføring i peff- og ass-rollen og skal gjøre deltakerne i stand til å gjennomføre møter og aktiviteter for egen patrulje. Deltakerne får kunnskaper og praktiske ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus. Peffkurset skal også være et sosialt samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner.
Kurset er beregnet for de som er, eller snart blir, peff eller ass og er åpent for både stifinnere og vandrere, men man bør ha noe erfaring fra patruljearbeid for å få utbytte av kurset.

Peff-kurs 1 følges opp av peff-kurs 2 som handler om patruljen på tur. Dette kurset blir gjennomført høsten 2014.

På grunn av stor interesse for peffkurs vil det også gjennomføres et nytt peffkurs 1 samtidig med peff-kurs 2 høsten 2014.

– Når: fredag 21. til søndag 23. mars 2014
– Sted: Kløverstua på Gjøvik ( kjøre/reisebeskrivelse kommer til de som er påmeldt)
– Pris: kr 400, Gruppene får regning
– Påmelding: Felles påmelding fra gruppa gjennom medlemssystemet. Påmeldingen blir aktiv i løpet av uke 10. Siste frist er 10. mars 2014.

Vel møtt til en lærerik og trivelig kurshelg sammen med gamle og nye speidervenner fra hele innlandet!

Speiderhilsen fra kursstaben:
Tore Arnesen, Kim Lønstad, Nils-Fredrik Pederesen, Britt-Ingunn Fagerheim, Einar Nordengen

Hele invitasjonen finner du her: Peffkurs_1_Invitasjon_til_deltakere_mars2014

Spørsmål?
Ta kontakt med kursansvarlig: Tore Arnesen: tapost@online.no eller mob: 48 14 16 70

Én tanke om “Invitasjon til peff-kurs 1 i Mjøsklubben 21.-23. mars 2014

 1. Påmeldingen til Peffkurs1 i Mjøsklubben er nå åpnet i medlemssystemet.
  Troppsleder eller annen med tilgang i medlemssystemet melder på deltakere innen mandag 10. mars (kveld)
  Gruppa får regning , det er ikke anledning til å betale på kurset.

  Peff 1 følges opp av Peff 2 til høsten. Til høsten vil det også arrangeres et nytt Peff1. Vi anbefaler speidere som ikke er peffer eller assser nå om å ta kurset til høsten.

  Vel møtt til kurs!

  Speiderhilsen fra
  Tore Arnesen
  Kursleder PEFF1
  Mjøsklubben
  (48 14 16 70)

Det er stengt for kommentarer.