Innkalling til kretsting

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3-3 innkalles det til kretstingets årsmøte i Hedmark krets lørdag 8. februar 2014.

Kretstinget foregår på speiderhuset i Brumunddal, Mausetvegen 18, med Brumunddal speidergruppe som teknisk arrangør.

Møte starter klokken 12.00.
Vi antar at årsmøtet avsluttes kl. 15.00.

Det vil bli servert mat i starten av møtet.

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding.

Saksdokumenter blir lagt ut på kretsens hjemmeside, https://www.hedmarkkrets.no senest to uker før kretstinget.

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til
kretsleder Roy Arild Rugsveen, kretsleder@hedmarkkrets.no
innen 3. februar 2014.

Med vennlig speiderhilsen
Hedmark krets av Norges Speiderforbund

Roy Arild Rugsveen
Kretsleder

Her finnes NSFs lover og retningslinjer:
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover

Innkalling til kretsting i .pdf format: Innkalling_kretsting_08.02.2014