Planlegging av Scoutriders Treff 2014

scoutridersMandag 13. januar 2014 klokken 1900 på Hamar Speiderhus er det planlegging av Scoutriderstreffet 22.-24. august 2014.

Ta med så mange motorsykkel speidere som mulig 🙂

Gi meg en tilbakemelding på om dere kommer eller ikke.

Speiderhilsen

Rune Hoel
2. Romedal speidergruppe