Info Landsleir 2013

Hei her kommer litt imponerende info angående landsleiren 🙂

Transport av materiell:
Opplasting på Hamar speidersenter, Vognveien 210 (vest for Hamar flyplass), torsdag 4. juli klokken 1700.
Utstyr blir kjørt ut igjen til den enkelte gruppe på søndag 14. juli etter avtale med Rune H.

Politiattest:
http://www.stavanger2013.no/articles/view/id/leir-abc#P
Alle ledere og rovere på leiren MÅ ha registrert politiattest FØR ANKOMST for å få være med!

Gruppebidrag/Finale/Haik:
http://www.stavanger2013.no/articles/view/id/program
Håper alle har gruppebidraget klart? Og at dere har det som trengs for å gjennomføre dette.
Les også igjennom det som står om haik og finale, lettere hvis man er forberedt før leiren 🙂

Programsekvensen på landsleir for Hedmark krets blir slik (mandag-torsdag):

Fredag – Innrykk
Lørdag – Innrykk- leirbygging – Åpningsleirbål
Søndag – Leirbygging – Scouts-own – Prolog
Mandag – Gruppebidrag
Tirsdag – Haik
Onsdag – Haik
Torsdag – Preikestol
Fredag – Finale – Avslutningsleirbål
Lørdag – Hjemreise

Normal dagsrytme på leiren:

07.00 Revelje
08.00 Frokost
10.00 – 12.00 1. Økt
12.00 – 13.00 Lunsj
13.30 – 15.30 2. Økt
16.00 – 18.00 Middag
18.30 – 21.30 Kveldsaktiviteter
23.00 Ro i leiren

Hjemmeleder:
Regner med at alle grupper har ordnet med hjemmeleder!
Denne må ha full kontroll på hvem som er med og være tilgjengelig under hele leiren.

Kretsens ambassadør (kretsleder):
Undertegnede ankommer leiren på fredag kveld sammen med Rune Hoel og materielltransporten til Hedmark krets. Jeg vil hele tiden kunne kontaktes på tlf 928 17 066.

Mine hovedoppgaver er formidling av informasjon, oppfølging av hendelser som trenger oppfølging, bidra til driften av underleirkiosken til LAG (OBS; Her kan det hende vi trenger litt hjelp av rovere/ledere med god tid) og fordeling av «gjestepatruljer» til gruppebidraget når vi får besøk.

Hver ettermiddag skal alle ambassadørene i et infomøte med leirledelsen, men ut over det vil det alltid være en ambassadør tilgjengelig i «kontoret». Husk på at ambassadøren må få info hvis det skjer noe alvorlig.

Når vi får litt oversikt, skal vi se om vi ikke kan få organisert et lite kretsleirbål mandag eller torsdag kveld?

Leiravis:
Les første nummer av Impress her :
http://www.stavanger2013.no/articles/view/id/impress

Da sees vi plutselig på leir. Jeg gleder meg.

Med vennlig speiderhilsen

Roy Arild
Hedmark krets av Norges speiderforbund