Valg av kretsstyret

Valg av kretsstyret

På kretstinget lørdag 9. februar 2013 så skal det velges nytt kretsstyre, sittende kretsstyre er slik:

-Kretsleder Dag Ivar Mortensen (sitter 1 år til, men søker om å slippe før)
-Visekretsleder Merete Moberget (på valg nå, velges for 2 år)
-Styremedlem Thor Einar Frislie (sitter 1 år til)
-Styremedlem Stein Arne Bekkum (på valg nå, velges for 2 år)
-Styremedlem Arild Brynhildsvold (på valg nå, velges for 1 år)
Kretsleder kan velges for 1 eller 2 år, og da må visekretsleder velges for 2 eller 1 år, slik at disse ikke er på valg samme året.

Valgkomiteen (Iren Johnsen, 1. Vang og Roy Arild Rugsveen, Mjølner) ber om snarlig innspill på kandidater til kretsstyre.
Valgbare er alle som fyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og har sagt seg villig til å motta valg.
Se øvrige lover og retningslinjer her: http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover

Bes om at navn på kandidater sendes til Roy Arild Rugsveen, Mjølner speidergruppe, på e-post roy.arild@rugsveen.com så snart som mulig og senest 23. januar 2013.