Kretsen 2010-2011

21. november var det kretsting på Røros. Det var et godt ting, med delegater fra de fleste gruppene våre.

Det ble også valgt inn nye medlemmer til kretsstyret. Og det nye kretsstyret består av:
Fungerende kretsleder: Dag Ivar Mortensen
Styremedlem for 2 år: Merete Moberget (valgt i 2010)
Styremedlem for 2 år: Iren Johnsen (valgt i 2009)
Styremedlem for 1 år: Morten Strøm (valgt i 2010)

For tiden har vi ingen visekretsleder, da visekretsleder er fungerende kretsleder.

Onsdag 19. januar blir det ekstraordinert kretsting på Hammeren der vi skal velge ny kretsleder.
Valgkomiteen som ble valgt er: Tone Evensen, Hanne Mette Lundberg og Hilde Frostvoll. Om dere har kandidater til stillingen som kretsleder send på mail til valg@hedmarkkrets.no