Kretsstyret

Kretsstyret for 2020/2021 består av:

Kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen kretsleder@hedmarkkrets.no
Visekretsleder Inga Konow  
Styremedlem Terje Kristiansen  
Styremedlem Eivor Martinsen  
Styremedlem Stian Haugli  
     
Kasserer Hanne Mette Lundberg  

 

Roverombudet for 2019/2020 består av :

Roverombud Sigrid Dahlen Konow  
Roverombud Stian Haugli