Ekstraordinært kretsting

Under ekstraordinært kretsting onsdag 19.01 ble det valgt ny kretsleder, visekretsleder og ett nytt styremedlem.

Ny kretsleder for ett år ble Dag Ivar Mortensen, Mjølner
Visekretsleder for to år ble Merete Moberget, Dir.medlem
Styremedlem for to år ble Stein Arne Bekkum, Ringsaker.