Bilder fra peffkurs 1 høsten 2018

2018-09-30_09-04-17 (Custom)Helga 28.-30. september 2018 arrangerte Mjøsklubben patruljeførerkurs 1 på Borgen, Nordhue.

Kurset tar for seg det å planlegge og gjennomføre et patruljemøte.
Les mer om kursets innhold her.

Kurset samlet 22 deltagere fra 3 kretser. De var fordelt slik: 3 speidere fra Vestoppland krets, 6 speidere fra Gudbrandsdal krets og 13 speidere fra Hedmark krets.
I staben var vi 2 fra Vestoppland krets, 1 fra Gudbrandsdal krets og 3 fra Hedmark krets.

Les videre

Invitasjon til lederkurs trinn 1 og trinn 2

Mjøsklubben tilbyr denne gangen trinn 1 “Jeg er beredt” og
trinn 2 “Speiderprogrammet i egen enhet” i grunntreningen
helga 9.-11. november 2018 på Hammeren leirsted.

Kursprogrammet er nytt av sommeren 2018, så det er ikke mange som har gjennomført hele eller deler av disse kursene. Men vi i kursstaben har noen ønsker til deltakerne likevel.
For å delta på trinn 1 er det ønskelig at du har gjennomført:
-Lederstart i egen gruppe/krets og egenlæringsopplegget for introkurset.
For å delta på trinn 2 er det ønskelig at du har gjennomført:
-det overstående + «gamle» trinn 1

Les om introkurset og lederstart her:
https://speiding.no/laer-ledelse/vaere-speiderleder/slik-blir-du-speiderleder

Rammeprogram:
Ankomst fredag kveld, med middag/kveldsmat fra kl. 19.00 for den som vil det.
Selve kurset starter lørdag kl. 09.00.
Begge trinn er en blanding av teori og praksis. I prinsippet starter hver modul med teori, før det er noe praktisk som skjer. Hver modul avsluttes med evaluering.
Søndag: kurset fortsetter, avslutning kl. 15.00.

Les videre

Invitasjon peffkurs 1 i september 2018

Mjøsklubben innviterer til peffkurs 1 helga
28. september – 30. september 2018 på Borgen, Nordhue.

Peff-kurs 1 skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge og gjennomføre møter for patruljen på en trygg og sikker måte. Deltakerne får kunnskaper og praktiske ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus.

Peffkurset skal også være et sosialt samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner.
Kurset er beregnet for de som er, eller snart blir, Peff eller Ass. Vi har satt en aldersgrense på kurset: du må gå i 7. klasse eller mer for å delta.

Les videre

Invitasjon peffkurs 1 i september 2017

Mjøsklubben innviterer til peffkurs 1 helga 29. september – 1. oktober 2017 på Borgen, Nordhue.

Peff-kurs 1 skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge og gjennomføre møter for patruljen på en trygg og sikker måte. Deltakerne får kunnskaper og praktiske ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus.

Peffkurset skal også være et sosialt samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner.
Kurset er beregnet for de som er, eller snart blir, Peff eller Ass. Vi har satt en aldersgrense på kurset: du må gå i 7. klasse eller mer for å delta.

Les videre

Invitasjon peffkurs 2

Mjøsklubben inviterer til peffkurs 2 helga 21.-23. april 2017.

Peffkurs 2 er en videreføring av peffkurs 1 og skal gjøre deltakerne i stand til å gjennomføre turer og friluftsliv for patruljen på en trygg og sikker måte.
Deltakerne får kunnskaper og praktiske ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus.
Peffkurset skal også være et sosialt samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner.
Dessuten er kurset en super forberedelse til haikeplanleggingen før NORD!
Kurset er beregnet for de som er, eller snart blir, peff eller ass, og som har gjennomført peff1-kurset.
Vi har satt en aldersgrense på kurset: du må gå i 7. klasse eller mer for å delta.

Les videre

Peffkurs 1 høsten 2016

Helga 30. september til 2. oktober 2016 arrangerte Mjøsklubben Peffkurs 1 på speiderhuset Høgvang på Brøttum.
Hjem kom det en gjeng supermotiverte peffer og asser som er mer enn klare for å planlegge og gjennomføre egne patruljemøter.
Håpet er at dere som er troppsledere lar dem få lov til det, og fortsette med videre peffkurs, her ser dere strukturen på kursene.

Fra Hedmark krets deltok det 16 speidere, på bildet under ser dere noen av de.2

Invitasjon til lederkurs trinn 2

trinn2Mjøsklubben inviterer til lederkurs trinn 2 (planlegging og gjennomføring av møter, turer, generelt speiderprogram).

Lørdag 12. november 2016 kl. 1000: Åpning av kurset
Søndag 13. november 2016 ca. kl. 1530: Avslutning

Sted: Kløverstua, Dalborgveien 314, 2817 Gjøvik

Pris: kr. 400,- (i Hedmark dekkes dette av kretsen)

PÅMELDING INNEN FREDAG 28. OKTOBER 2016
Navn, tlf, epost, gruppe, krets sendes til nils_fredrik@hotmail.com Før også på om du driver med stor- eller småspeidere. Du kan også melde deg på i min.speiding.no.

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å bruke trenings-programmet, herunder speidermetoden, veiledning og andre tilgjengelige verktøy og hjelpemidler til å planlegge og gjennomføre gode speidermøter og turer for egen enhet. Vi gjennomfører denne gang kurset for ledere i Tropp (storspeidere) og Flokk/Småspeidere.

Det er ikke noe krav til at man har tatt Trinn 1 i forkant.

Les hele invitasjonen her

 

Peffkurs 1, 30. september – 2. oktober 2016

peffkurs1Mjøsklubben arrangerer peffkurs 1 helga 30. september til 2. oktober 2016, stedet er på Høgvang, Brøttum.

Vi håper at alle gruppene har peffer/asser å sende dit. Vi kan love at det i retur kommer godt motiverte speidere som kan bidra godt i troppene. Det er disse som er morgendagens ledere – og det er dette som er den beste måten å bedrive lederrekruttering på.

Peffkurs 1 skal gjøre deltakerne i stand til å planlegge og gjennomføre møter for patruljen på en trygg og sikker måte. Deltakerne får kunnskaper og praktiske ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus. Peffkurset skal også være et sosialt samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner.

Kurset er beregnet for de som er, eller snart blir, Peff eller Ass. Vi har satt en aldersgrense på kurset: du må gå i 7. klasse eller mer for å delta.

Påmelding er via medlemssystemet min.speiding.
Påmeldingen åpner 5. september og stenger 23. september.
Førstemann til mølla!! Vi setter stopp ved 30 påmeldte.

Les hele innbydelsen her: Invitasjon_PEFFKURS 1_hosten_2016

Vel møtt til en lærerik og trivelig kurshelg sammen med gamle og nye speidervenner fra hele innlandet!

Speiderhilsen fra kursstaben
Bjørn Roger Jensen (kursleder)
Arnfinn Roel, Kim Lønstad, Hans Kristian Enger og Runar L. Bekkelund

Spørsmål:
Ta kontakt med kursleder Bjørn Roger Jensen
E-post mailto:bjrogjen@online.no eller mob. 976 54 705

Kurs høsten 2016

I kveld har det vært møte i Mjøsklubben, og følgende kurs tilbys i løpet av høsten 2016 (datoer er de som tidligere er satt i terminlista):

Patruljeførerkurs 1 helga 30. september til 2. oktober 2016
-Lederkurs Trinn 2 helga 11. november til 13. november 2016

Lederkurs Trinn 1 skal vi søke å avholde lokalt, etter avtale med de enkelte gruppene.

Lederkurs Trinn 3 arrangeres høsten 2016 blant annet på disse stedene:
Oslospeiderne, 16.-18. september
Romerike, 21.-23. oktober